Używaj i dbaj

UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA I SERWIS

Spa Drop można napełnić ok. 1500 litrów wody. Należy pamiętać, że poziom wody podnosi się wraz ze wzrostem liczby kąpiących się. Spa napełnia się czystą wodą np. za pomocą węża ogrodowego.

Nigdy nie włączaj urządzenia ani nie pozostawiaj go włączonego, gdy w spa nie ma wody.

Włączaj urządzenie tylko wtedy, gdy:

1. Osiągnięto wymaganą ilość wody (poziom wody ok. 10 cm poniżej krawędzi spa)

2. Spa znajduje się w trybie GOTOWOŚCI (panel sterowania w przedziale sprzętowym).

Trzymaj pokrywę izolacyjną spa zamkniętą podczas ogrzewania i zawsze, gdy spa nie jest używane. Upewnij się, że w spa zawsze jest wystarczająca ilość wody i że wszystkie dysze znajdują się pod powierzchnią wody.

Korzystanie ze spa

Żądaną temperaturę można ustawić za pomocą panelu sterowania. Na górze spa znajdują się dwa przełączniki, z których można korzystać podczas kąpieli.

1. System napowietrzania/masażu (Drop X, Vuolle, S i Lähde) — naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć bąbelki masujące. Bąbelki działają przez 15 minut.

2. Włącznik światła – naciskając przycisk, możesz zmienić kolor świateł LED spa na wybrany przez siebie. Ten sam przycisk włącza/wyłącza oświetlenie.

POKRYWA IZOLACYJNA

Pokrywa wykonana jest z polichlorku winylu (PVC). Unikaj odżywek winylowych zawierających silikon, oleje lub woski, ponieważ są one bardzo szkodliwe dla winylu.

Aby uniknąć uszkodzenia skórzanej osłony izolacyjnej, nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania dodatkowego ciężaru.

Regularne czyszczenie łagodnymi, uniwersalnymi środkami czyszczącymi wydłuża żywotność spa i utrzymuje ogólny wygląd pokrywy. Po dodaniu odżywki winylowej okładka musi być czysta. Zimą ważne jest, aby usunąć śnieg, który nagromadził się na pokrywie. Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę, gdy spa nie jest używane.

PROSZĘ ZANOTOWAĆ! Izolacyjna osłona spa na świeżym powietrzu nie jest w stanie wytrzymać ciężaru człowieka.

Sprzątanie spa i uzdatnianie wody

Spa wymaga opieki i usług, aby zachować świeżość, atrakcyjność i higienę. Sam system filtracji i promieni UV nie wystarczy, aby zatrzymać wszystkie bakterie, dlatego w spa należy również stosować środki chemiczne.

Ogólny

 • Przed wejściem do spa należy się dokładnie umyć.
 • Jeśli piasek przedostanie się do spa, może zatkać sprzęt.
 • Utrzymuj wartość pH wody pomiędzy 7,0 a 7,4.
 • Postępuj zgodnie z instrukcją dozowania środka chemicznego.
 • Poziom wody w wannie należy czyścić regularnie lub na przykład po każdym użyciu ściereczką z mikrofibry.
 • Regularnie opróżniaj i czyść spa.
 • Zawsze napełniaj spa czystą wodą
 • Wymieniaj filtr mniej więcej raz na rok.

Spa Drop można napełnić ok. 1500 litrów wody. Ilość napełnionej wody zależy również od tego, ile osób kąpie się jednocześnie. Pielęgnacja i czyszczenie spa są łatwe i niewymagające wysiłku. Chlor lub inny środek do uzdatniania wody należy zawsze dodawać do spa po kąpieli lub co najmniej raz w tygodniu, nawet jeśli nikt nie kąpał się w spa.

Stan wody w dużej mierze zależy od częstotliwości korzystania ze spa, pory roku (latem należy częściej dezynfekować wodę), temperatury utrzymywanej wody i ogólnej jakości wody (czy uzdrowisko znajduje się w mieście, na wsi lub czy jest wypełnione wodą z jeziora).

Trudno podać instrukcje, które miałyby zastosowanie we wszystkich przypadkach, ponieważ jakość wody jest bardzo zróżnicowana, w zależności od przykładów podanych powyżej. Po pewnym czasie korzystania ze spa poznajesz „własną” wodę. Po pierwszym napełnieniu można dodać do wody 20 gramów tabletek chloru, a następnie 1-2 tabletki tygodniowo, w zależności od zastosowania.

Prawidłowe dawkowanie znajdziesz na opakowaniu środka chemicznego.

Ważne fakty dotyczące chemikaliów i uzdatniania wody

Ściśle przestrzegaj dawek środków chemicznych. Nadmierne użycie chemikaliów może uszkodzić sprzęt, natomiast użycie zbyt małej ilości powoduje rozwój glonów i innych bakterii, które mogą zatkać rury, a w rezultacie uszkodzić sprzęt spa. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i awarii spowodowanych błędnym użyciem środków chemicznych lub zaniedbaniem innych instrukcji pielęgnacji.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Mętna woda
 • Brudny filtr
 • Wartość pH nie mieści się w zalecanym zakresie
 • Niewystarczające użycie środków chemicznych do czyszczenia
 • Nadmierne użycie tej samej wody lub woda jest za stara
 • Wyczyść filtr
 • Dostosuj poziom pH wody do zalecanego zakresu
 • Dodaj środek czyszczący do wody
 • Wymień wodę w spa
Zapach wody
 • Woda zawiera zbyt dużo materii organicznej
 • Niewystarczające użycie środków chemicznych do czyszczenia
 • Zbyt niski poziom pH wody
 • Dostosuj poziom pH wody do zalecanego zakresu
 • Dodaj środek czyszczący do wody
Zapach chloru
 • Zbyt wysoki poziom chloru
 • Zbyt niski poziom pH wody
 • Poczekaj, aż poziom chloru opadnie
 • Dostosuj poziom pH wody do zalecanego zakresu
Zapach stęchlizny
 • Rozwój bakterii lub glonów
 • Dodaj środek czyszczący do wody
 • Opróżnij, wyczyść i ponownie napełnij spa
Warstwa organiczna
 • Nagromadzony olej i brud
 • Wytrzyj brud czystą gąbką
Wzrost glonów
 • Zbyt wysoki poziom pH wody
 • Dostosuj poziom pH wody do zalecanego zakresu
 • Dodaj środek czyszczący do wody
Plamy na powierzchni
 • Zbyt niska ogólna zasadowość wody. Zbyt niski poziom pH wody
 • Dostosuj poziom pH wody do zalecanego zakresu
 • Dostosuj całkowitą zasadowość do prawidłowej wartości
Zwapnienie
 • Za dużo wapnia w wodzie
 • Za mała zasadowość całkowita wody
 • Zbyt niski poziom pH wody
 • Dostosuj poziom pH wody do zalecanego zakresu
 • Opróżnij, wyczyść i ponownie napełnij spa

Opróżnianie spa

Wymień wodę w spa 2–3 razy w roku, w zależności od użytkowania. Jeśli chcesz opróżnić spa na zimę. Przed opróżnieniem spa wyłącz zasilanie. Opróżnianie spa do kanalizacji odbywa się za pomocą pompy głębinowej.

PROSZĘ ZANOTOWAĆ! Nie używaj metalowej pompy głębinowej.

Po opróżnieniu spa należy dokładnie oczyścić wewnętrzną powierzchnię łagodnym środkiem dezynfekującym. Użyj miękkiej i niestrzępiącej się szmatki lub gąbki.

Wymiana filtra

1. Podnieś pokrywę filtra. Pokrywę zdejmuje się, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić blokadę.

2. Otwórz pływak komory filtra, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Wyjmij wsporniki pływaków i filtr zgrubny z gazów spalinowych.

4. Podnieś filtr światłowodowy i wymień go na czysty.

5. Wymień części.

Filtr można wyczyścić i użyć ponownie. Aby osiągnąć najlepszy wynik, należy wymieniać filtr po każdej wymianie wody. Możesz używać dwóch filtrów na zmianę. Kiedy jeden jest czyszczony, drugi jest gotowy do użycia.

Filtr tkaninowy odzyskuje drobne zanieczyszczenia z wody. Filtr tkaninowy wanny z hydromasażem na świeżym powietrzu może zostać zablokowany przez cząsteczki wapnia z twardej wody, co osłabia przepływ wody. Aby przedłużyć żywotność filtra tkaninowego i poprawić jego działanie, należy 2–4 razy w miesiącu przepłukiwać filtr pod bieżącą wodą. System filtrowania jest w pełni zautomatyzowany.

Czyszczenie filtra

 • Wyjmij filtr ze spa.
 • Wlej wodę do wiadra i namocz filtr przez co najmniej trzy godziny. Następnie przepłucz filtr czystą wodą.
 • Pozostaw filtr do wyschnięcia.
 • W ten sposób filtr jest zawsze czysty i gotowy do umieszczenia w spa.

Korzystanie ze spa zimą

Spa Drop przeznaczone jest do użytku całorocznego, dlatego ze spa wyposażonych w ogrzewanie zalecamy korzystać zarówno latem, jak i zimą. W przypadku opróżnienia wanny na zimę gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zamarznięcia wanny.

Pokrywę spa należy regularnie czyścić ze śniegu. W najgorszym przypadku gruba warstwa śniegu może nawet spowodować pęknięcie pokrywy. Dodatkowo otoczenie SPA oraz droga dojazdowa do SPA powinny być odśnieżone, aby umożliwić szybkie przygotowanie SPA do użytku i zapewnić bezpieczny dostęp do SPA. Zimą teren wokół spa może być szczególnie śliski, gdy woda wylana ze spa zamarznie.

Zimą spa Drop może być zawsze gotowe do użycia, w takim przypadku sprzęt jest utrzymywany w cieple wewnątrz ramy i nie ma ryzyka zamarznięcia spa.

Należy zabezpieczyć zasilanie spa, ponieważ długotrwałe przerwy w dostawie prądu mogą spowodować zamarznięcie spa i uszkodzenie sprzętu.

W przypadku przerwy w dostawie prądu NIE OTWIERAĆ POKRYWY IZOLACYJNEJ!

Spa włączy się automatycznie po przywróceniu zasilania. Po przerwie w dostawie prądu sprawdź działanie i temperaturę wody w spa. Krótkie przerwy w dostawie prądu trwające od kilku minut do kilku godzin nie mają wpływu na funkcjonalność spa.

Spa jest dobrze izolowane, co zapobiega jego zamarznięciu w tak krótkim czasie, nawet przy ujemnych temperaturach. Zamarznięcie spa wymaga przerwy w dostawie prądu dłuższej niż kilka dni. W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub agentem serwisowym.

Zanim pogoda spadnie znacznie poniżej punktu zamarzania, należy wykonać serwis spa:

 • wymienić wodę
 • oczyścić spa
 • wymienić filtr

Jeżeli chcą Państwo opróżnić spa na zimę, zalecamy kontakt z naszym działem obsługi klienta. Podczas opróżniania spa należy upewnić się, że w rurociągach nie pozostała woda. Rurociągów nie można całkowicie opróżnić za pomocą samej pompy odwadniającej – rurociągi należy odkurzyć. Dodatkowo filtr należy wyjąć ze zbiornika filtra, aby umożliwić jego wyschnięcie i zapobiec jego pleśni lub zamarznięciu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zamarznięcia.

Panel sterowania

Panel sterujący znajduje się w przestrzeni serwisowej, ale można go przenieść w bardziej odpowiednie miejsce, np. na panel zewnętrzny. Chroń tył panelu sterowania. W razie potrzeby dłuższe kable można zamówić w naszym dziale obsługi klienta.

 1. Temperatura +
 2. Temperatura -
 3. Menu
 4. WŁ./WYŁ. dysz
 5. WŁ./WYŁ. oświetlenia LED
 6. Brak funkcji

Wyświetlane symbole:

 • A - OGRZEWANIE
 • B - TRYB GOTOWOŚCI
 • C - TRYB ODPOCZYNKU
 • E – POŁĄCZONO WI-FI
 • LATANIE
 • G - CYKL CZYSZCZENIA
 • H - JETS 1
 • L - TEMPERATURA (WYSOKA / NISKA)
 • M - USTAWIENIA (PROGRAMOWANIE)
 • N - CYKL FILTRACJI (1 LUB 2 LUB OBYDWA)
 • O - AM LUB PM (CZAS)

Pompa strumieniowa (Drop X, S, Vuolle i Lähde)

Pompę włącza się poprzez naciśnięcie przycisku JETS 1 (4). Pompa uruchamia się z prędkością filtrowania lub masażu, w zależności od trybu spa. Jeśli pompa uruchomi się z prędkością filtracji, możesz włączyć prędkość masowania, ponownie naciskając przycisk JETS 1 (4).

Prędkość masowania wyłącza się automatycznie po 15 minutach, a prędkość filtracji po 30 minutach lub można je wyłączyć naciskając przycisk JETS 1 (4). Jeśli spa znajduje się w trybie GOTOWOŚCI, prędkość filtracji włącza się automatycznie, gdy spa sprawdza temperaturę wody co 30 minut. Jeżeli prędkość filtracji włączyła się automatycznie, nie można jej wyłączyć, można natomiast włączyć prędkość masowania naciskając przycisk JETS 1 (4).

Ustawianie temperatury

Temperatura spa jest fabrycznie ustawiona na 37°C. Nastawę temperatury reguluje się przyciskami WARM i COOL (1)(2). Gdy na wyświetlaczu przestanie migać żądana temperatura, w razie potrzeby spa zacznie podgrzewać wodę do ustawionej temperatury.

PROSZĘ ZANOTOWAĆ! Rzeczywista temperatura wody nie zostanie wyświetlona, ​​dopóki pompa nie będzie pracować przez co najmniej dwie minuty.

Ustawianie czasu

Czas należy ustawić bezpośrednio po zainstalowaniu spa, ponieważ jego prawidłowy czas ma znaczenie dla funkcjonalności cykli filtracyjnych. Aby ustawić godzinę, najpierw naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU (3), aż na wyświetlaczu pojawi się CZAS. Po naciśnięciu przycisku WARM można ustawić czas za pomocą przycisków WARM i COOL (1)(2). Do kolejnego etapu przechodzimy wciskając przycisk MENU (3). PROSZĘ ZANOTOWAĆ! Jeśli spa utraci moc lub zasilanie zostanie wyłączone, należy zresetować godzinę.

Obracanie wyświetlacza

Aby obrócić wyświetlacz, najpierw naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU (3), aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat FLIP. Następnie można obrócić wyświetlacz za pomocą przycisków WARM i COOL (1)(2).

Światła ledowe

Oświetlenie LED spa można włączyć, naciskając przycisk ŚWIATŁO (5). Aby wyłączyć oświetlenie należy ponownie wcisnąć przycisk LIGHT (5). Światła LED w spa mają różne kolory i tryby świecenia. Aby zmienić tryb świecenia należy wyłączyć diody LED i natychmiast włączyć je ponownie.

Światła LED wyłączają się automatycznie po czterech (4) godzinach od włączenia.

Zamek kluczowy

Aby zablokować panel sterowania spa, najpierw naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU (3), aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat BLOKADA. Następnie zablokuj ustawienia temperatury wody (TEMP) naciskając przycisk WARM (1) lub cały panel sterowania (PANL) naciskając ponownie przycisk MENU (3). Zmień ustawienie (ON/OFF), naciskając przycisk WARM lub COOL (1)(2). Zapisz swój wybór i wyjdź z menu naciskając przycisk MENU (3). Aby otworzyć zamek, naciśnij przycisk WARM (1) jednocześnie spokojnie dwukrotnie naciskając przycisk MENU (3).

Tryby

Aby utrzymać ciepłą wodę, pompa pompuje ją przez podgrzewacze. W trybie READY spa utrzymuje ustawioną temperaturę i podgrzewa wodę w razie potrzeby. W trybie REST spa podgrzewa wodę tylko podczas ustawionych cykli filtracji. W trybie REST wyświetlacz spa może niekoniecznie pokazywać temperaturę spa, ale tekst RUN | POMPA | DLA | TEMP | -- -- -- -- Zamiast. Aby zmienić tryb, najpierw naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU (3), aż na wyświetlaczu pojawi się MODE. Wybierz żądany tryb naciskając przycisk WARM (1) lub przycisk COOL (2). Wyjdź z menu naciskając przycisk MENU (3).

PROSZĘ ZANOTOWAĆ! Wybrany tryb pokazany jest na dole wyświetlacza.

Tryb serwisowy

Tryb serwisowy (HOLD) może zostać użyty do zatrzymania pompy, na przykład podczas wykonywania drobnych prac serwisowych. Tryb serwisowy trwa 60 minut. Aby uruchomić tryb serwisowy, należy najpierw kilkakrotnie nacisnąć przycisk MENU (3), aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat HOLD. Następnie naciśnij przycisk WARM (1). Na wyświetlaczu pojawi się teraz komunikat HOLD | ING | DLA | 0:60 (timer pracy pokazuje pozostały czas, na który pompy będą wyłączone).

Dolny i górny zakres temperatur

Spa ma dwa różne ustawienia zakresów temperatur. Dla każdego z nich możesz ustawić oddzielną temperaturę. Wybrany zakres temperatur pokazany jest na dole wyświetlacza.

W przypadku ustawienia najwyższej temperatury (RANGE) temperaturę można ustawić w zakresie od 27°C do 40°C. To ustawienie najlepiej sprawdza się, gdy chcesz, aby spa było zawsze gotowe do użycia. W przypadku niższego ustawienia temperatury (RANGE) temperaturę można ustawić w zakresie od 10°C do 27°C.

Niższy zakres temperatur najlepiej nadaje się do stosowania, gdy spa nie jest używane przez dłuższy czas i nie chcesz utrzymywać wysokiej temperatury. Aby zmienić ustawienie temperatury, najpierw naciskaj przycisk MENU (3), aż na wyświetlaczu pojawi się TEMP. Wybierz żądany tryb naciskając przycisk WARM (1). Zapisz ustawienie i wyjdź z menu naciskając przycisk MENU (3).

PROSZĘ ZANOTOWAĆ! Wybrane ustawienie jest widoczne w dolnej części wyświetlacza.

Cykle filtracyjne

Cykl filtracji 1 jest fabrycznie ustawiony na pracę w godzinach od 20:00 do 22:00. Aby zmienić godzinę rozpoczęcia i czas trwania cyklu filtracji, najpierw naciskaj przycisk MENU (3), aż na wyświetlaczu pojawi się FLTR1. Następnie należy dwukrotnie nacisnąć przycisk WARM (1), a następnie zmienić czas rozpoczęcia cyklu filtracji przyciskami WARM i COOL (1)(2). Do kolejnego etapu przechodzimy wciskając przycisk MENU (3). Po ustawieniu czasu rozpoczęcia w analogiczny sposób należy ustawić czas trwania cyklu filtracji.

Cykl filtracji 2 jest fabrycznie ustawiony na pracę w godzinach od 8:00 do 10:00. Aby zmienić godzinę rozpoczęcia i czas trwania cyklu filtracji, naciskaj przycisk MENU (3) wielokrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się FLTR2. Godzinę rozpoczęcia i czas trwania drugiego cyklu filtracji można zmienić w taki sam sposób, jak w przypadku pierwszego cyklu filtracji.

Przy normalnym użytkowaniu zalecamy ustawienie dwóch 2-godzinnych cykli filtracji dziennie. W takim przypadku odstęp między czasami rozpoczęcia cykli filtracji musi wynosić 12 godzin. Na przykład cykle filtracji mogą mieć ustawione fabrycznie okresy od 20:00 do 22:00 i od 8:00 do 10:00.

PROSZĘ ZANOTOWAĆ! Jeśli korzystasz ze spa częściej niż trzy razy w tygodniu, należy zwiększyć długość cykli filtracji.

Cykl czyszczenia

Spa ma automatycznie ustawiony cykl czyszczenia. Cykl czyszczenia rozpoczyna się, gdy pompa jest wyłączona przez co najmniej 30 minut.

Wiadomości o określonej porze

Od czasu do czasu na wyświetlaczu spa mogą pojawiać się różne przypomnienia czasowe. Aby zignorować komunikat, naciśnij przycisk WARM (1). W poniższej tabeli znajdują się najczęstsze komunikaty i ich znaczenie. Przypomnienia możesz wyłączyć w menu PREF.

WIADOMOŚĆ

OZNACZAJĄCY

C H E K | C H E M

Sprawdzać t on p H z t on woda I regulować t on chemikalia Jeśli niezbędny .

C H E K | P.H

Sprawdzać t on kwota z c h l or i d e I dodać Jeśli niezbędny .

C L N | F L T R

CZAS D f i l t e r zmiana przypomnienie . Jeśli t on sp . z o.o Jest nowy Lub f i l t e r kulki / f i l t e r c a r t i d g e Jest re p l a c e d ostatnio , NIE działanie Jest wymagany .

T E S T | GFC I

Sprawdzać To t on grunt wada okrążenie w t e r u p t e r Jest FUNKCJONALNOŚĆ

C H N G | WODA

Zastępować t on woda W t on sp a .

C L N | C O V R

Czysty t on i ns u l a t ja n okładka .

C H N G | F L T R

Zastępować t on fi l ter .

C H E K | O Z

Sprawdzać t on f u n k t ja n z t on o z o n i s a c i n system .

S. R. V. C | C H E K

Nosić na zewnątrz s e r v i c i n g środki .

Wyświetlaj kody kreskowe

Poniższa tabela przedstawia najczęstsze kody błędów, ich znaczenie i wymagane środki zaradcze. Zawsze podejmuj wymagane środki i w razie potrzeby skontaktuj się z dystrybutorem lub agentem serwisowym.

KOD

OZNACZAJĄCY

WYMAGANY MIERZYĆ

CIEMNY EKRAN

T e sp . z o.o Jest nie otrzymujący moc .

Zakręt NA moc Do t on sp . z o.o / sprawdzać t on połączenie .

- - - - - - ° C

T e temperatura Jest nie wykryte .

T e temperatura Jest pokazane NA t on wyświetlacz raz t on p u m p ma został działanie Do t w o minuty .

4 2 ° F | ZBYT | ZIMNO |

T e móc Posiadać zamrożony n Lub woda Jest Nadal zimno Kiedy pożywny .

T e pompa s będzie zakręt NA automatyczny , mimo wszystko z t on s p a ' s tryb . Kontakt twój praca agent Jeśli t on powiadomienie trwa .

W A T R | ZBYT | GORĄCY | - - - - - - - - |

POWYŻEJ TEMPERATURY Jeden z t on temperatura zmysły ma wykryte A temperatura z 4 3 . 3 ° C Lub h i g e r .

DO NIE WCHODZIĆ T H E WODA ! T e będzie zakręt wyłączony I zakręt NA Ponownie raz t on woda temperatura ma spadek Do 4 1 . 7 ° C . Usunąć t on okładka Do Fajny t on woda .

URUCHOMIĆ | P. M. P. S | PUR G | POWIETRZE |

Nie a b l e różnica W T e m p e r a tu r e s jestem pewien przez zmysły A I B . I n d i c a t y A problem z t on woda przepływ .

Sprawdzać To Tam Jest wystarczająco woda , wypełnić Jeśli niezbędny . Czysty t on f i l t e r I sprawdzać To t on pompa s praca . Jeśli t on problem trwa , kontakt twój praca agent .

H. T. R | PRZEPŁYW | PONIEŚĆ PORAŻKĘ | - - - - - - - - |

Ciąg dalszy PROBLEMY z t on woda przepływ . T e on i t e r będzie zakręt wyłączony Jeśli Ten kod pojawia się pięć t ja ja W A dzień .

Sprawdzać To t on f i l t e r Jest czysty . Zakręt t on on i t e r NA Ponownie przez p r e s i n g każdy Ikona . Jeśli t on problem trwa , kontakt twój praca agent .

H. T. R | MÓC | BYĆ | SUCHY |

T e woda przepływ W t on on i t e r Jest Niski , Lub Tam Jest powietrze W t on h e a ter .

Zakręt t on sp . z o.o wyłączony Do 1 5 minuty . Sprawdzać To Tam Jest wystarczająco woda I wypełnić Jeśli niezbędny . Jeśli niezbędny , usunąć powietrze według Do t on instrukcje Do c l e a r in g jakiś a i r o k . Powrót t on sp . z o.o Do t on n or m a l tryb przez p r e s i n g każdy Ikona . Jeśli t on problem trwa , kontakt twój praca agent .

H. T. R | SUCHY | - - - - - - - - |

Nie wystarczająco woda W t on h e a ter . T e sp . z o.o będzie zakręt samo wyłączony .

Sprawdzać To Tam Jest wystarczająco woda , wypełnić Jeśli niezbędny . Czysty t on f i l t e r I sprawdzać To t on pompa s praca . Jeśli t on problem trwa , kontakt twój praca agent .

H. T. R | ZBYT | GORĄCY | - - - - - - - - |

POWYŻEJ TEMPERATURY Jeden z t on temperatura zmysły ma wykryte A temperatura z 4 7 . 8 ° C Lub h i g e r .

DO NIE WCHODZIĆ T H E WODA ! Usunąć t on okładka Do umożliwić t on woda Do Fajny . Po t on woda ma chłodne d w dół , Resetowanie t on sys t e m przez p r e s i n g każdy Ikona .

S N S R | B A L - - | A N C E |

TEMPERATURA zmysły na zewnątrz z balansować .

T e zjawisko móc Być tymczasowy . Jeśli t on problem trwa , kontakt twój praca agent .

S N S R | S Y N C | - - - - - - |

T e temperatura zmysły Posiadać został na zewnątrz z balansować Do Na najmniej jakiś godzina .

Kontakt twój praca agent .

S N S R | A / B | - - - - - - - - |

TEMPERATURA czujnik A Lub B robi nie praca . T e sp . z o.o ma obrócony wyłączony .

Móc zdarzać się w o m e n t a r i l y Kiedy t on temperatura r i s zbyt wysoki . T e wiadomość będzie zniknąć raz t on temperatura spadki . Jeśli t on problem trwa , kontakt twój praca agent .

STU K | P U M P | - - - - - - - - |

T e p u m p będzie nie zakręt wyłączony .

DO NIE WCHODZIĆ T H E WODA ! T e woda móc Posiadać przegrzane . Zakręt wyłączony moc I kontakt twój praca agent .